Parmak Çocuk Masalı

Parmak Çocuk Masalı

Parmak Çocuk Masalı

Grimm Kardeşler

 

Bir terzinin bir oğlu varmış. Bu çocuk o kadar küçük kalmış ki, boyu bir başparmaktan fazla uzamamış. Bunun için ona "Parmak Çocuk" derlermiş.

 

Ama çocuğun cesareti pek fazlaymış. Bir gün babasına demiş ki:

 

Babacığım, ne olursa olsun ben uzaklara gideceğim!

 

Babası:

 

- Pekâlâ oğlum, demiş. Uzun bir iğne almış, lambaya tutarak ucuna balmumundan bir topak yapmış:

 

- İşte yol için sana bir de kılıç! demiş.

 

Minik terzi, kendileriyle birlikte son kez bir daha yemek yemek istemiş. Annesinin bu son yemek için neler pişirdiğini görmek üzere fırlayıp mutfağa gitmiş. O sırada yemek hazırmış. Tencere ocağın üzerinde duruyormuş. Oğlan demiş ki:

 

- Ne yemekler var anne?

 

Annesi:

 

- Git, kendin bak işte! demiş.

 

Parmak çocuk ocağa sıçramış. Tencerenin içine bakmış. Fakat boynunu pek fazla uzattığı için yemeğin buğusu onu almış, yukarı doğru uçurmuş. Bacadan dışarı çıkarmış. Çocuk buğuyla bir süre havada dolaştıktan sonra yine yere inmiş. Artık başka ülkelerdeymiş. Şurada burada dolaşmış. Bir ustanın yanında iş bulup girmiş, ama yiyecekleri pek beğenmemiş. Ustasının karısına demiş ki:

 

- Bayan, bize daha iyi yemek vermezseniz çıkıp giderim. Hem de yarın sabah erkenden evinizin kapısına tebeşirle yazarım:

 

Bol patates, bir parça et,

 

Kalın burda sağ selamet:

 

Ustanın karısı çok kızmış:

 

- Daha ne istiyorsun sanki bücür?.. demiş.

 

Bir bez parçası kapmış, çocuğa vurmak istemiş. Fakat minik terzi hemen yüksüğün altına kaçmış. Oradan dışarıya bakar, kadına dilini çıkarırmış. Kadın yüksüğü kaldırmış; çocuğu tutmak istemiş ama Parmak Çocuk bez parçasının arasına sokulmuş. Kadın bezin kıvrımlarını açıp onu ararken oğlan masanın yarığına girmiş. Başını dışarı çıkarıp:

 

- Ce... e... e... ustanın bayanı! diye seslenmiş.

 

Kadın başına vurmaya uğraşırken Parmak Çocuk çekmecenin altına kaçmış, ama sonunda kadın onu ele geçirmiş, kapı dışarı atmış.

 

Minik terzi yola çıkmış, büyük bir ormana varmış. Burada bir sürü haydutla karşılaşmış. Bunlar kralın hazinesini soymak istiyorlarmış. Minik terziyi görüne şöyle düşünmüşler: "Bu küçücük herif anahtar deliğinden girebilir. Bize kapıları açar." İçlerinden biri seslenmiş:

 

- Hey bana bak pehlivan! Bizimle birlikte Hazine'ye gider misin? Sürünerek içeri dalıp paraları dışarı atabilirsin!

 

Parmak Çocuk düşünmüş, taşınmış; sonunda:

 

- Peki! demiş.

 

Onlarla birlikte Hazine'ye gitmiş. Orada kapının altını, üstünü gözden geçirmiş. Aralık bir yeri olup olmadığını araştırmış. Az sonra, geçebileceği kadar genişlikte bir aralık bulmuş. Hemen içeri dalmak istemiş, ama kapının önünde duran nöbetçilerden biri onu görmüş. Arkadaşına seslenmiş:

 

- Şurada sürünüp duran çirkin örümcek ne? Dur şunu çiğneyivereyim.

 

Öbürü:

 

- Bırak zavallı hayvanı! demiş, sana bir zararı yok ki...

 

Bunun üzerine Parmak Çocuk kapının aralığından sağ ve esen Hazine'ye girmiş. Pencereyi açmış. Haydutlar bu pencerenin altında bekliyorlarmış. Paraları birer birer atmaya başlamış. Minik terzi işin en tatlı yerindeyken, kralın hazinesini görmek için gelmekte olduğunu duymuş. Hemen sürüne sürüne bir yere sokulmuş.

 

Kral paralardan birçoğunun eksildiğini anlamış; fakat bunları kimin çalabileceğine akıl erdirememiş. Çünkü kilitlerle sürgüler yerli yerinde duruyorlarmış. Sonra her şeyin çok iyi korunduğu da görülüyormuş. Bunun üzerine kral çıkıp giderken iki nöbetçiye:

 

- Dikkat edin! Paranın peşinde biri var! demiş.

 

Parmak Çocuk yeniden işe koyulunca, nöbetçiler içerdeki paraların kıpırdadığını tiring, tiring tiring, tiring diye sesler geldiğini duymuşlar. Hırsızı yakalamak için hemen içeri dalmışlar. Fakat bunların geldiğini işiten minik terzi daha atik davranıp bir köşeye fırlamış, üstüne altın bir para örtmüş. Hiçbir yanı görülmez olmuş. Bir yandan da nöbetçilerle alay olsun diye: "buradayım!" diye seslenirmiş. Nöbetçiler sesin geldiği yana koşarken o da başka bir köşeye kaçıp, başka bir paranın altına saklanır: "Hey... Buradayım ben!" diye bağırırmış. Bu kez nöbetçiler oraya seğirtirlermiş. Oysa Parmak Çocuk üçüncü bir köşeden seslenirmiş: "Hey... burdayım, burda!" Böylece onları deliye çevirmiş, yorulup gidinceye kadar adamları Hazine'nin içinde oradan oraya koşturmuş, durmuş. Sonra da paraların hepsini birer birer dışarı atmış. Sonuncuyu olanca gücüyle fırlatmış, kendisi de daha atik davranarak bu paranın üzerine sıçramış; onunla birlikte pencereden aşağı inmiş. Haydutlar kendisinden pek hoşnut kaldıklarını söylemişler:

 

- Sen pek müthiş bir kahramansın, bizim elebaşımız olur musun? demişler.

 

Parmak Çocuk onlara teşekkür etmiş, fakat önce dünyayı görmek istediğini söylemiş. Paraları bölüşmüşler. Minik terzi bunlardan bir tek metelik istemiş. Çünkü daha fazlasını taşıyamıyormuş.

 

Sonra kılıcını yine beline bağlamış; haydutlara "iyi günler" demiş, yola koyulmuş. Birkaç ustanın yanında işe girmiş. Fakat bu işleri beğenmemiş. Sonunda bir hana uşak olmuş ama hizmetçi kızlar ondan hoşlanmamışlar. Çünkü onlar kendisini göremedikleri halde, Parmak Çocuk onların gizlice yaptığı her şeyi görüyormuş. Tabaklardan aldıkları şeyleri, kilerden aşırdıklarını hancıya haber verirmiş. Bunun üzerine kızlar:

 

- Alacağın olsun, sana gösteririz! demişler. Ona bir oyun oynamaya karar vermişler.

 

Bir süre sonra hizmetçilerden biri bahçede otları biçerken parmak çocuğu otların yanında hoplayıp zıplar görünce, onu da birlikte biçmiş, otlarla birlikte büyük bir beze bağlamış, gizlice ineklerin önüne atmış. Bu hayvanlar arasında iri, kara bir tanesi varmış. Parmak çocuğu incitmeksizin otlarla birlikte yutmuş. İçerisi çocuğun hoşuna gitmemiş. Çünkü burası kapkaranlıkmış. Işık da yanmıyormuş. İnek sağılırken Parmak Çocuk içerden seslenmiş:

 

Fıştık fıştık fişte,

 

Doldu kova işte!

 

Ama süt sağılırken çıkan gürültüden bu ses duyulmamış. Sonra ev sahibi ahıra girmiş:

 

- Yarın şuradaki inek kesilecek! demiş.

 

Bunu duyunca Parmak Çocuk korkmuş. Avazı çıktğı kadar bağırmış:

 

- Önce beni çıkarın... İçinde ben varım!

 

Adam bu sesi duymuş ama nereden geldiğini anlayamamış:

 

- Neredesin? demiş.

 

Parmak Çocuk:

 

- Karanın içindeyim! demiş.

 

Adam bundan bir şey anlayamamış, çıkıp gitmiş.

 

Ertesi sabah inek kesilmiş. Bereket versin hayvan parçalanırken satır parmak çocuğa dokunmamış ama sucukluk etlerin arasına karışmış. Kasap gelip işe başlarken oğlan avazı çıktığı kadar bağırmış:

 

- Pek fazla kıyma... O kadar çok kıyma... Etlerin arasında ben varım!

 

Kıyma bıçaklarının gürültüsü içinde bu sesi duyan olmamış. Zavallı Parmak Çocuk büyük bir tehlike içinde kalmış. Fakat tehlike insanların gücünü artırır, derler. Çocuk kıyma bıçaklarının arasından öyle bir fırlayış fırlamış ki kendisine bir şey olmamış. Sapsağlam kalmış ama kaçıp gidememiş. Yağlarla birlikte bir sucuğun içine tıkılmaktan başka kurtuluş yolu bulamamış. Burası biraz darcaymış. Sonra islenip kurumak üzere sucuğu bacanın içine asmışlar. Burada bir türlü vakit geçiremiyormuş. Sonunda kış gelince bacadan indirmişler. Çünkü müşterilerden birine sucuk verilecekmiş. Hancı kadın sucuğu dilerken Parmak Çocuk, boynu kesilmesin diye başını fazla uzatmayarak kendini korumuş. Sonunda biçimine getirmiş, dışarı fırlamış.

 

Başına türlü yıkımlar gelen bu evde minik terzi daha fazla kalmak istememiş. Hemen yola çıkmış ama bu özgürlüğü uzun sürmemiş. Boş kırlarda yoluna bir tilki çıkmış. Onu bir solukta yutuvermiş. Minik terzi:

 

- Aman bay tilki! diye seslenmiş, boğazınızda takılı kalan benim işte... Beni özgür bırakın ne olur?

 

Tilki:

 

- Hakkın var, demiş? Senden ne olacak ki... Babanın evindeki tavuklar için bana söz verirsen seni salıveririm!

 

Parmak Çocuk:

 

- Seve seve demiş, tavukların hepsi senin olsun. Ant içiyorum işte!..

 

Bunun üzerine tilki onu salıvermiş; hem de evine kadar götürmüş. Babası sevgili minik oğlunu yeniden görünce bütün tavuklarını seve seve tilkiye vermiş. Parmak Çocuk:

 

- Hem sana güzel bir para da getirdim!

 

diye yolculukta eline geçirdiği meteliği babasına uzatmış.

 

- Peki ama, yesin diye zavallı tavuklar tilkiye niçin verildi sanki?..

 

- Hay budala hay... Babana çocuğu, evdeki tavuklardan daha değerlidir de ondan!

dersimiz.com

Parmak Çocuk masal çocuk masalları masal özetleri hikayeler Dünya klasikleri güzel hikayeler seçme masallar masal dinle resimli masallar hikaye özetleri Türk masalları

Parmak Çocuk Masalı Hakkında Yorum Yazın...

  

Parmak Çocuk Masalı İçin Yorumlar

bilmem : Masal çok güzel'di

Jisoom : Çok güzel kim yazdısa eline sağlık Ama çok uzun yinede çok güzel ben Terzi olduğunda usta nin karısı ile Kavga ettikleri yeri çok sevdim çok güzel Süper bir hikaye ve bu site çok güzel hep Burdan okuyorum harika tek is dersimiz.com

Sema : Okuyunca olanları bande yaziyorum

Furkan Aksoy : Çok güzel olmuş ama ben yine de her türlü bilgi ve belge yönetimi tarafından da uzun süre devam ediyorum. Süperrr

Ezel Aksoy : Çok güzel olmuş ama çok da uzun olmuş bunu önlü arkalı olarak özet olarak çıkartmamak lazım tam 7tane özet çıkartmamak lazım ve 3tane tek kaldı bu 5.'si ama müthiş takdir ederim yani. O kadar da emek verilmiş beğenmek mümkün değil.

Ömür ulaş : çok güzel olmuş ben çok beğendim ya annem de babam da çok beğendi ben bunu çok beğendim ama çok uzun ya vallahi çok uzun

yiğit sadık özgür : çok güzel maceralarla dolu tilki haydutlar kısacası bütün macerağlar çok eylenceli çok sevdim

Elif gültekin : Ben parmak çocuğu çok ama çok beğendim.Bence daha yapın çok ama çok beğendim..........

Elif gültejin : Beğendim

rengin : çok güzel

mizgin : Çok uzun yaa...

tuana öğüt : bu masal hiç güzel değil iğrenç berbat bir masal begenmedim

aleyna zilan kara : aynen masal çok güzel ama çok uzun

yaren : muhtesem herkes okusun guzel dıye degıl okumanız gelişsin dıye okuyun

rabiye nur : beğendim ama biraz daha kısa olmalı bence

SELENA : Bence çok güzel olmuş ama o kadar uzun olmasaydı keşke ama yazarı çok güzel bir çocuk masalı yazmış yazarına çok teşekkür ediyorum iyi ki böyle güzel kitaplar yazan yazarlar var.

ECRİN : çok güzeldi ama çok kısa ama sevdimmmm

emine calisir : çok güzel bence saolun.

Cagla : Guzel ki anlatamam Sizde deneyin

Asya : Cok iyi bi masal

muhammet berkay taşkın : güzel bir hikaye bayıldım

Hamza : cok sevdim

TUANA GERCEK : Okumadım uzun olduğu için ama güzel görünüyor

selinay nadya taşkın : ben pekbayılmadı ama olsun ağzınıza elinize sağlık başlangıç ve sonları en güzeliydi ortasını pek sevmedim yazarı tebrik ediyo ben beğenmediğim için sizden özür dilyorum

tia gürünlüoğlu : Okumanızı tavsiye ederim çoooooooooooook güzel yazarına teşekkür ederim

MeLeĞiMMMMM ;-) : Bn bu kitabı okulda kaç kere okudum ben bile bilmiyorum.:-D :-D :-D :-D ;-) ;-) ;-) ;-) Çok güzel bir kitap size fırsat okumak isteyen okusn okumak istemeyen okumasın :-) Ama bence benden size tavsiye :-)

KAYRA SU : HARİKA

melek sedef bozkaya : bizim okulda bu hikaye kitabi var güzel

Yönetmen : Harika süper ama çok uzun

Yönetmen : Harika bayıldım

Yazılan 30 yorum görüntüleniyor

Yeni Eklenen Türk ve Dünya Çocuk Masalları

Parmak Çocuk Masalı