İstiklal Marşı ve Mehmet Akif ERSOY Şiirleri (54 Şiir)

Akif Kim Mi?

Akif kimmiş deme sakın
Yurdumun gülüdür Akif
Tarihe şöyle bir bakın
Mazlumun dilidir Akif.

Çekilse de ip askıya
Baş eğmemiştir baskıya
Zor günde sıkı sıkıya
Tutunan elidir Akif.

Helal yoğrulmuş mayası
İnsanın yiğidi, hası
Yurdun masum Sakarya'sı
Mısır'ın Nil'idir Akif.

Ne emretmiş yüce Kur'an
"Küfre karşı cihad; her an..."
Ülkeyi kasıp kavuran
Yangının külüdür Akif.

Kanla yazarak tapusunu
Koruyarak namusunu
Peygamberin; muştusunu
Getiren yelidir Akif.

Çile sonsuz, yara derin
Bu olmamalı kaderin
Aşkla dolan gönüllerin
Çağlayan selidir Akif.

Namus abidesi kızımın
Hatta yazdığım yazımın
Çalıp durduğum sazımın
Sızlayan telidir Akif.

Ardı gelirse şiddetin
Batmaktır sonu devletin
Vatan savunan Milletin
Dik duran belidir Akif.

Halil MANUŞ

Halil MANUŞ

Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak

Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak...
Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.
Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle.
İmânı olan kimse gebermez bu ölümle:
Ey dipdiri meyyit, 'İki el bir baş içindir.'
Davransana... Eller de senin, baş da senindir!
His yok, hareket yok, acı yok... Leş mi kesildin?
Hayret veriyorsun bana... Sen böyle değildin.
Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz?
Kendin mi senin, yoksa ümîdin mi yüreksiz?
Âtiyi karanlık görüvermekle apıştın?
Esbâbı elinden atarak ye'se yapıştın!
Karşında ziyâ yoksa, sağından, ya solundan
Tek bir ışık olsun buluver... Kalma yolundan.
Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk!
Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk!
Herkes gibi dünyâda henüz hakk-i hayâtın
Varken, hani herkes gibi azminde sebâtın?
Ye's öyle bataktır ki; düşersen boğulursun.
Ümîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!
Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;
Me'yûs olanın rûhunu, vicdânını bağlar
Lânetleme bir ukde-i hâtır ki: çözülmez...
En korkulu câni gibi ye'sin yüzü gülmez!
Mâdâm ki alçaklığı bir, ye's ile sirkin;
Mâdâm ki ondan daha mel'un daha çirkin
Bir seyyie yoktur sana; ey unsur- iman,
Nevmid olarak rahmet-i mev'ûd-u Huda'dan,
Hüsrana rıza verme... Çalış... Azmi bırakma;
Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma!

Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş...
Sesler de: 'Vatan tehlikedeymiş... Batıyormuş! '
Lâkin, hani, milyonları örten şu yığından,
Tek kol da yapışsam demiyor bir taraftan!
Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.
Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar...
Uğraş ki: telâfi edecek bunca zarar var.
Feryâd ile kurtulması me'mûl ise haykır!
Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır!
'İş bitti... Sebâtın sonu yoktur! ' deme, yılma.
Ey millet-i merhûme, sakın ye'se kapılma.

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy

Bir Dava Adamı Mehmet Akif

"Bir Dava Adamı Mehmet Akif, Şiiri"
Dava adamı, demek hakikatle yol almak,
Rab rızası içinde merhametle yoğrulmak...

Merhamet, senin işin yüce milletimizle,
Çünkü sen mana oldun yüreklilerimize...

Rab'bimiz ile vardın aşk denizlerimize,
Zamanı değiştirdin, getirdin günümüze...

Canını hiçe saydın, ALLÂH'ı birleyerek,
Hastaya nefes verdin bir milleti dirilterek...

Yoktu zerre çıkarın Dünya denilen yerde,
Hakikat aşkın olmuş ülkemin her yerinde...

Vatan, dindir diyerek Rab için yemin ettin,
Ay yıldızlılarımla canım Türkiye'm dedin...

Mehmetçiklerime ruh, Rab'den vaat edilen,
Bir zafer ki Hak için Kur'an'da bahsedilen...

Akıl sende ruh sende cesaret yine sende,
Kahramanlıklarımsın Türk'ün yüreklerinde...

İstiklâl Marşı'mızsın, Mehmet Akif'imizsin,
Gökte ay yıldızımız, Ay'ımız, Güneş'imizsin...

Biz, seninle onurlu seninle şerefliyiz,
Hak davan davamızdır biz Rab'bin erleriyiz...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

Bir Dava Adamı Mehmet Akif 2

Bir Dava Adamı Mehmet Akif, Şiiri 2
Sen, gerçeklerden yana vicdanda merhamette,
Rehbersin insanlığa nam oldun hakikatte...

Sen, gönüllerde taht kal fikirler ile yeşer,
Seninle var olmuşuz sana âşık tüm beşer...

Biz seninle özgürüz seninle huzur bulduk,
Rab'bimize inandık, hakikatle yoğrulduk...

Sen, tevhidin yolunda kahramanlıklarınla,
İstiklal Marşı'mızı yazdın, tam bir onurla...

Dertlerini hiç saydın, menfaatlerimize,
Ulvî vatanımıza nam oldun sevgimize...

Ne isyan ne şirk senin işin Rab'be tefekkür,
Ne bölmek ne böldürmek işin Rab için şükür...

Sen, bir dedin tevhitle fikirde birleştirdin,
İslâm, kardeşliğiyle Türklüğü pekiştirdin...

Davandı vatanımız, bayrağımız, dinimiz,
Onurlu milletimiz, sağlam kardeşliğimiz...

Mehmet Tevfik Temiztürk

Mehmet Tevfik Temiztürk

Bir Dava Adamı Mehmet Akif 2

Sen, gerçeklerden yana vicdanda merhamette,
Rehbersin insanlığa nam oldun hakikatte?

Sen, gönüllerde taht kal fikirler ile yeşer!
Seninle dost olmuşuz sana âşık tüm beşer?

Biz, seninle özgürüz seninle huzur bulduk,
Rab?bimize inandık, hakikatle yoğrulduk?

Sen, tevhidin yolunda kahramanlıklarınla,
İstiklal Marşımızı yazdın, tam bir onurla?

Dertlerini hiç saydın, menfaatlerimize,
Ulvî vatanımıza nam oldun sevgimize?

Ne isyan ne şirk senin işin Rab?be tefekkür,
Ne bölmek ne böldürmek işin Rab için şükür?

Sen, bir dedin tevhitle fikirde birleştirdin,
İslâm, kardeşliğiyle Türklüğü pekiştirdin?

Davandı vatanımız, bayrağımız, dinimiz,
Onurlu milletimiz, sağlam kardeşliğimiz?

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Bir Dava Adamı Mehmet Akif 3

Bu öyle bir dava ki içinde vatan geçer,
Onu izler milletim, Türk'üm, diyen yürekler...

Rabbe verdiği antla, iman ile dolmaya,
Milletim milletim, der vatanıyla olmaya...

Gerek ümmeti için gerekse milletiyle,
Davası her şeyidir dağ gibi yüreğiyle...

İstiklal Marşı gibi saygı sonsuzluğunda,
O, bize bir rehberdir vatanım hususunda...

Paltosu bile yokken ödülleri ret eden,
Onur gurur sahibi geldiğince yürekten...

Akıl ve şuur ile kavranmış gerçekleri,
Doğruluğu, dürüstlüğü yaşatır ilkeleri...

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Bir Dava Adamı Mehmet Akif 4

Rab, diyebiliyorsan hakka ulaşmalısın,
Bir de ölebiliyorsan hak sevdalısısın?

Yoksa anılamazsın vatan denilen yerde,
Özgürlüğümüz kalmaz fikirde, düşüncede?

Bağımsızlığımız için vatan sevgisiyle,
Can vermen gerekecek gönül zenginliğiyle?

Gerek şehit olmakla gerekse gazilikle,
Vatan, namusumuzdur Rabbimin emri ile?

Biz, bu yüzden özgürüz bu yüzden duyarlıyız,
Tüm hainlere inat tek bayrak altındayız?

Dinimiz, namusumuz; yolumuz, hakikattir,
Eğitim, hedefimiz vatan ilelebettir?

Dik duruş içinde birlik bozulmadıkça,
Vatan savunulacak Türklük yok olmadıkça?

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Düşünen Baştı Akif

Duysun bilen, bilmeyen
Düşünen baştı Akif
Kelimeler işleyen
Mahir nakkaştı Akif

Yolda öne sürülen
Halk adamı görülen
Hakk'a karşı dökülen
Gözlerde yaştı Akif

Mazlumları kollayan
Zalimleri horlayan
Bayrak için dokunan
İpek kumaştı Akif

Yazgısı hep karalı
Yürek üzgün, yaralı
Sınırda numaralı
Abide taştı Akif

Hicaz'ın yellerinde
Mısır'ın çöllerinde
Cami kürsülerinde
Sözle savaştı Akif

İmanla çıkıp yola
Koştu hep sağa, sola
Çanakkale ruhuyla
Coşarak taştı Akif

HALİL MANUŞ

Halil MANUŞ

İstiklal Marşı

Şehitlerin al kanıyla
Yazıldı İstiklal Marşı
Ülkeye bağımsızlığı
Getirdi İstiklal Marşı

Atamızın isteğiyle
Halkımızın desteğiyle
Akif'in sözleriyle
Yazıldı İstiklal Marşı

Fahreddin ASLAN

Diğer İstiklal Marşı ve Mehmet Akif ERSOY Şiirleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

İstiklal Marşı ve Mehmet Akif ERSOY Şiirleri İçin 387 Şiir Bulundu.

EĞİTİCİ ÇOCUK ŞİİRLERİ ANA SAYFAYA DÖN