30 Ağustos Zafer Bayramı Şiirleri (37 Şiir)

30 Ağustos

İşte geldi en büyük gün!
Herkez mutlulukla kutlar
Neşeyle kalkar, özen gösterir kendine
Herkez bilir bu günü ne güzel gündür


Atam ve şehitlerin zaferi
Her zaman anılacak bu gün!
Neler neler oldu ama yaptık herşeyi
Herkez sever bilir bunu

Bitmez sözler bitmez gelir herkez

ekleyen Abdullah Güney

30 Ağustos

Ağustos, denilince Ata'm aklıma gelir,
Bugün ayın otuzu bu millî değerimdir...

Her 30 Ağustos'ta bir şuur içindeyim,
Sevinç gözyaşlarımla işin bilincindeyim...

İzleyen birisi var, masmavi gözleriyle,
O, atam Atatürk'üm o, bizle o, bizimle...

Mehmet Tevfik Temiztürk

ekleyen Mehmet Tevfik Temiztürk

30 Ağustos Zafer Türküsü

Düşmanın karşısında dik durduk, diri durduk
Her engeli aşarız 30 Ağustos'larda...
Eğilmedik çok şükür; kararlı, iri durduk
Kabımızdan taşarız 30 Ağustos'larda...

Savaşta ve barışta biz ilelebet hürdük
İradeyi kuşandık, çelik duvarlar ördük
Rabbin inayetiyle kutlu zaferi gördük
Huzur içre yaşarız 30 Ağustos'larda...

Nefes aldıkça Hakk'ın yolundan dönmedik biz
Yandık kutlu ateşte; kavrulduk, sönmedik biz
Bayrak olduk göklerde, gönderden inmedik biz
Hainlere şaşarız 30 Ağustos'larda...

İşgalci haydutlara kaşımızı çattık biz
Yedi düvel düşmanı önümüze kattık biz
Sevr denen paçavrayı buruşturup attık biz
Esareti boşarız 30 Ağustos'larda...

İstiklâl kavgasında ileriye atıldık
Nice muharebede masalarda satıldık
Cihat meydanlarında ordumuza katıldık
Heyecandan coşarız 30 Ağustos'larda...

Karanlığın üstüne güneş gibi doğduk biz
Türk'e kefen biçeni kanımızda boğduk biz
Düşmanın tepesine kurşun olup yağdık biz
Hürriyete koşarız 30 Ağustos'larda...

Mehmetçik onurunu düşürmedi yerlere
İnsaftan ayrılmadı, bulaşmadı kirlere
Zafer kokusu sindi alnındaki terlere
Hakk yoluna düşeriz 30 Ağustos'larda...

Başkomutan yürüdü, izini iz eyledik
Kararlı yürüyüşle yokuşu düz eyledik
Erenler 'destur' dedi, sırrını giz eyledik
Yaramızı deşeriz 30 Ağustos'larda...

Esaret zincirini kırdık elhamdülillah!
Düşmana son darbeyi vurduk elhamdülillah!
Güzel cumhuriyeti kurduk elhamdülillah!
Aşk narında pişeriz 30 Ağustos'larda...

M. NİHAT MALKOÇ

ekleyen M. NİHAT MALKOÇ

30 Ağustos (1)

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos
İçime bir ordu havası dolar.
Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,
Bayrak imil imil, geçer ordular...

Geçer tunç adımlar demir göğüsler,
Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,
Hepsinin alnında zaferden süsler.
Geçer hayalimde bir bir alaylar.

Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al,
Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler...
Yangınlar üstünde ince bir hilal!..
Yaralılar düşe kalka geçerler.

Çılgın bir istekle bu şan akını
Afyon'dan, İzmir'e kaçlar çağıldar.
Unutmuş at gemi, kılıçlar kını,
Can canı unutmuş zafere kadar.

Ne var bu dünyada sana yakışan,
Alnında bir zafer sabahı kadar;
Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,
Sana zafer kadar yakışan ne var?

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos,
İçime bir zafer havası dolar.
Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,
Bayrak imil imil, geçer ordular...

Ahmet Kutsi TECER

ekleyen dersimiz.com

30 Ağustos (2)

Otuz Ağustos...
Ufukta bir duman, bir toz.
Türk süvarisi yürüyor; uzakta,
Top sesleri homurdanmakta.
Köpük içinde, tere batmış atlar...
Bunlar at değil.
Ayaklı kanatlar.
Sisli tepelerde gölgeler boğuşuyor
Gölgeler düşüyor, kalkıyor, koşuyor
Süngüler parlıyor,
Eziyor, vuruyor;
Mehmetçik yeni Türkiye'yi yuğuruyor.
Bir sürünün dağılışı.
Boğulan bir boğazın kısık nefesi...
Bir el, Akdeniz'i gösteriyor.
Bir el ki, bütün cihana bedel.
Uçuyor atlar, Köpüklü kanatlar.
Kaçıyor gölgeler,
Eriyor mesafeler...
Dokuz Eylül, İzmir,
Sanki bir Gelincik tarlası,
İki sevgilinin kavuşması,
Gözler yaşlı, denizler sapsarı,
Sevinç içinde çırpınıyor, Akdeniz'in Dalgaları.

Server ZİYA

ekleyen dersimiz.com

30 Ağustos (3)

Kocatepe'nin büyük düşünceleri,
Doğuyor kalplere aydınlık, zamanlı.
Uyku tutar mı ağustos geceleri,
Bu ay cümle fetihlerle heyecanlı,
Heyecanlı hey.

Mustafa Kemâl'in dudağında eli,
Gözlerine vurmuş vaktin en güzeli.
Bu dağlar, askeri deli eder deli.
Vermiş omuz omza destanlı destanlı,
Destanlı hey.

Hazır ol vaktinde şafaklar!
Hazır, yürümeye topraklar,
Tepe tepe kımıldanıyor...

Endişeli, uzakların benzi uçuk,
Düşman, düşman ama çocuk kadar küçük.
Yirmi altı ağustos, saat beş buçuk.
Dram, Dumlupınar'da başlıyor, kanlı,
Alkanlı hey.

Mustafa Necati KARAER

ekleyen dersimiz.com

30 Ağustos (4)

Ey isimsiz meçhul asker,
Ağustosun otuzunda
Kazandığın büyük zafer,
Karşısında: Cihan titrer.

Yüreğinde ateş yandı,
Mecbur oldun harp etmeye.
Elin kana bir boyandı,
Destanını cihan andı.

Tarihlere dönüm yaptı;
Demir elin: -Dur, diyerek...
Bütün dünya hisse kaptı;
Huzurunda irkilerek.

Meçhul asker; alkış sana,
Yaşıyorum sayende ben...
Vazifedir her an bana,
Hürmet etmek mezarına.

Selma FUAD

ekleyen dersimiz.com

30 Ağustos (5)

Bugünü adın gibi iyi bil, daima an,
Türk adında bir millet yok denildiği zaman.
Tarihler dize geldi ve şaştı bütün cihan,
Doğdu eşsiz bir güneş, o kurtardı vatanı.

Parlayınca kılıçlar, ufuklar kızıllaştı,
Ordu bir sel olarak bütün setleri aştı,
Türk, istiklal uğrunda kahramanca savaştı;
Bu 30 Ağustostur iyi bil, iyi tanı.

Çınlasın kulağında Dumlupınar zaferi,
Zaferi zaferle tat, çalış hiç kalma geri,
Hedefin yükseliştir, ey Türk genci ileri,
Eşsizliğe dönmeli bu vatanın her yanı.

Ramazan Gökalp ARKIN

ekleyen dersimiz.com

DİĞER SAYFALAR :