Eşek üzerinde de olsa beylik güzel şeydir. Atasözünün anlamı, açıklaması

Eşek üzerinde de olsa beylik güzel şeydir. atasözünün anlamı ve açıklaması:

İnsanlar arasında cömertliği ve yardımseverliği ile kişiliğini, az da olsa gösterenler ve bu yüzden saygıya lâyık görülenlerin mutluluğu çok güzeldir. Bu bedeli düşük de olsa, yaşanan duygu önemlidir.

Benzer Atasözleri: