Sırp İsyanı Hakkında Bilgi

Sırp İsyanı

Sırpların bağımsızlıklarını elde etmek için Osmanlı yönetimine karşı başlattıkları ayaklanma (1804). Sırp İsyanı, Balkanlar'da Osmanlılara karşı ilk ulusal ayaklanmaydı. 18. yüzyılın sonuna doğru, Sırbistan kalelerinde bulunan yeniçerilerin yamaklarla birlikte Belgrad muhafızı Hacı Mustafa Paşa'yı öldürüp halka baskı ve zulüm uygulamaları sonucunda Sırplar, Rusların ve Avusturyalıların da etkisiyle, Kara Yorgi'nin başkanlığında ayaklandılar. Kara Yorgi, Padişah III. Selim'e, Sırbistan'daki yeniçerilerin kötü yönetimine karşı ayaklandıklarını iletti. Bunun üzerine 13 Aralık 1806'da Bosna Valisi Ebubekir Paşa Sırbistan'a gönderildi. Ebubekir Paşa isyancılarla birleşerek Sırbistan'daki yeniçeri dayılarını yakaladı ve idam ettirdi. Ebubekir Paşa döndükten sonra Sırplar, Osmanlı yönetimine karşı da ayaklandıklarını bildirerek, Sırbistan kaleleriyle 2 milyon kuruş istediler. Ancak bu koşullar Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmedi ve Niş Valisi Hafız Paşa, Sırplar üzerine gönderildi. Hafız Paşa yenilerek Sırplara esir düştü. Bu sırada Osmanlı Devleti Rusya ile savaş hâlinde olduğundan Kara Yorgi ile anlaşmak zorunda kaldı. Ancak Sırbistan kaleleri Sırplara geri verilmediği ve anlaşma yürürlüğe konmadığı için ayaklanma sürdü. Sırplar, Belgrad Kalesi'ni aldılar ve bağımsızlıklarını istediler. Osmanlı Devleti bu koşulları kabul etmedi. Rus-Osmanlı Savaşı'nın bitiminde (1812) Kara Yorgi üzerine, Hurşit Paşa komutasında bir ordu gönderildi. Ayaklanan Sırplar dağıldı; Kara Yorgi Avusturya'ya sığındı.

 

Sırp İsyanı Osmanlı Balkanlar hakkında bilgi ile ilgili

Sırp İsyanı ile ilgili bilgiler

 

Sırp İsyanı ile ilgili yorum yazın...

  

Sırp İsyanı ile ilgili yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Aşağıda benzer bilgileri de inceleyebilirsiniz

Sırp İsyanı ile ilgili bilgiler, hakkında kısaca yazı

Ansiklopedik Bilgiler Ana Sayfa