Züğürtlük soyluluğu bozar. Atasözünün anlamı, açıklaması

Züğürtlük soyluluğu bozar. atasözünün anlamı ve açıklaması:

Zengin, varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca zamanla soyluluklarını da, itibarlarını da yitirirler.

Benzer Atasözleri: