Testiyi kıran da bir dolduran da. Atasözünün anlamı, açıklaması

Testiyi kıran da bir dolduran da. atasözünün anlamı ve açıklaması:

Yozlaşmanın ve kayırmacılığın hüküm sürdüğü toplumlarda, görevini hakkıyla yapan ile görevini kötüye kullanan kimseler arasında bir ayrım yapılmaz, genellemeyle iyilerde kötü olur. Çünkü bu tür çevrelerde sağlıklı bir değerlendirme yapma olanağı yoktur.

Benzer Atasözleri: