İnsanın adı çıkmadansa, canı çıkması daha hayırlıdır. Atasözünün anlamı, açıklaması

İnsanın adı çıkmadansa, canı çıkması daha hayırlıdır. atasözünün anlamı ve açıklaması:

Toplumun bir kişi hakkında verdiği yargı öyle kolay kolay değişmez. Toplum kişiyi nasıl nitelemişse, kişi o niteliğiyle tanınır. Adı bir kere kötüye çıkan kişi, zamanla iyi de olsa toplumun bu yargısının önüne geçemez. Adına sürülen bu leke onun yakasını bırakmaz. Nereye gitse bu leke yüzüne vurulur, itilip kakılır, aşağılanıp toplum dışına itilir, sıkıntılar yaşar, bu durum onun için katlanılmazdır. Böyle bir hayatı yaşamak, o insan için yaşarken ölmek demektir.

Benzer Atasözleri: