Eski düşman dost olmaz. Atasözünün anlamı, açıklaması

Eski düşman dost olmaz. atasözünün anlamı ve açıklaması:

İnsanlar arasındaki bazı düşmanlıklar köklü nedenlere dayanır. Eskiden beri sürüp gelmiş olan bu düşmanlığı, dostluğa dönüştürmek hemen hemen olanaksızdır. Görünüşteki dostluk, özünde düşmanca unsurlar taşıdığı için yine de tehlikelidir.

Benzer Atasözleri: