Akıllı düşününceye kadar, deli oğlunu evlendirir. Atasözünün anlamı, açıklaması

Akıllı düşününceye kadar, deli oğlunu evlendirir. atasözünün anlamı ve açıklaması:

Kendini akıllı sananlar, çok kez akılsız diye tanınanlardan daha az başarı gösterirler. İyi düşünmek kadar çabuk karar vermek de önemlidir. Uygulamada gecikilirse bazı fırsatlar kaçırılmış olur.

Benzer Atasözleri: